عدد13

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برای شروع یه جالب راجع به عدد ۱۳ و نحسیت اون براتون میزارم:

اگر از کوچه پس کوچه‌هاي قديمي شهرآنجايي که هنوز رگه‌هايي از خانه‌هاي قديمي کاهگلي يافت مي‌شود گذر کنيم هنوز هم پلاکهاي خانه‌هايي را مي توان ديد که روي آن 1+12  به جاي سيزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم مي توان يافت تحت اين عنوان: نحس بودن 13 !


 

آنچه در ادامه خواهيد خواند جادوي 13 است که به نظر جالب مي رسد !!!  


 

 


 

● 13 عدد اول است.     


 

 


 

● 1-13^2  عدد اول مرسن است.


 

 


 

● 13جسم ارشميدسي موجود است. (اجسام ارشميدسي اجسامي هستند که وجوه آنها چند ضلعي بوده، نه لزوما از يک نوع ، و کنجهاي آنها مساوي هستند.)


 

 


 

● عدد 13کوچکترين Emirp است. (Emirp  عدد اولي است که اگر ارقام آن را مع کنيم مجددا عددي اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)


 

 


 

● 169=2^13  بامع کردن ارقام آن داريم: 961="2^31 يعني رقم هاي آن مجددا مع مي شود."


 

 


 

●2^13،  1+!12 را عاد مي‌کند.


 

 


 

● 13عدد Happy است.(براي دانستن اين که عددي Happy است، مجموع مربعات رقمهاي عدد را پيدا کرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب مي‌کنيم با ادامه اين روند اگر به عدد 1 دست پيدا کرديم آنگاه به آن عدد Happy گفته مي‌شود. مثلا براي عدد سيزده  10="2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراين13" عدد Happyاست.)


 

 


 

● 13نيمي از  3^3+ 3^1- است.


 

 


 

●شاخه زيتوني که در پشت دلارهاي آمريکا کشيده شده است 13 برگ دارد.


 

 


 

●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد مي‌کند بنابراين يک عدد اول ويلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p که،p و p^2،  مقدار p-1)!+1 ) را عاد کنند، عدد اول ويلسون ناميده مي‌شود. مثلا  عدد 5 عدد ويلسون است.  تنها اعداد شناخته شده 5  و 13و 563 است .)


 

 


 

●چرتکه چيني داراي  سيزده ستون مهره‌ براي محاسبات است.


 

 


 

●  13بزرگترين عدد اولي است که مي تواند به دو عدد متوالي به صورت n^2+3 افراز مي شود.(آيا مي توانيد اثبات کنيد؟)


 

 


 

 ● 1+13- 13^13 عدد اول است.


 

 


 

 ● نخستين حفره‌ي اول با طول سيزده بين دو عدد    113و 127اتفاق مي‌افتد. (منظور از حفره‌ي اول تعداد  اعداد مرکب بين دوعدد اول متوالي است.)  


 

 


 

  ● 13 کوچکترين عدد اول جايگشت‌پذير (Permutable Number) است. ( اين اعداد، اعداد اولي  حداقل با دو رقم مجزا هستند  که با تجديد آرايش در رقم هايشان همچنان عددي اول باقي مي مانند مثلا براي عدد 337  ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از ديگر اعداد از اين قسم مي‌توان به  13,17,37,79,113,119و جايگشتهاي آن اشاره کرد.)


 

 


 

● هشت عدد اول ديگر مي‌تواند به وسيله تغيير يک رقم از 13 توليد شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}


 

 


 

● نخستين بار پرچم امريکا 13 ستاره و 13 خط داشت که نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلي اين کشور بود.


 

 


 

● عدد 13 کوچکترين عددي است که ارقام آن در پايه چهار مع 13 است. ( 13 در پايه چهار 31 است.)


 

 


 

● رويه‌ي بيضوي روي اعداد گويا که داراي نقطه‌ي گويا از مرتبه‌ي 13 باشد موجود نيست.


 

 


 

● 2^13= 19+...+8+7


 

 


 

● عدد 2^13توسط مربعات مجزاي اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بيان مي‌شود.


 

 


 

●طولاني ترين رکورد پرواز يک جوجه 13 ثانيه است.


 

 


 

●عدد  131211109876543212345678910111213عدد اول است.


 

 


 

● مع عدد 2^13 عددي اول است.


 

 


 

● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحريفي از حل معادله‌ي 13 است.)


 

 


 

● 13کوچکترين عدد اولي است که از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا يعني 2^3+2^2 بدست مي آيد.


 

 


 

●اقليدس و ديافانتي هر کدام 13 کتاب نوشته‌اند.


 

 


 

●با به کار بردن نخستين سه عدد اول داريم : 13="5+3^2


 

 


 

●فيلم" 13 نوامبر" ، آلفرد هيچکاک  هيچگاه به پايان نرسيد.


 

 


 

● بعضي از افراد فکر مي کنند که عدد 13 عددي نحس است.


 

 


 

●مجموع  نخستين 13عداد اول  برابر 13 امين عدد اول است.


 

 


 

●رساله 13 جلدي Almagestبزرگترين کار بطلميوس بود.  قضيه‌ي رياضي را با توجه به حرکتهاي ماه ،خورشيد و سياره ها را فراهم ساخت.


 

 


 

● مجموع باقي مانده هاي حاصل از تقسيم عدد 13 برنخستين اعداد اول تا 13 برابر 13 است.


 

 


 

●  13کوچکترين عدد اولي است که مجموع ارقام آن مربع است.


 

 


 

●13کوچکترين عدد اولي است که به شکل p^2+4(  که p اول است) نوشته مي شود.


 

 


 

● اويلر 13 فرزند داشت که 5 فرزند او به سن نوجواني رسيدن و تنها 3 نفر باقي ماندند.


 

 


 

● مجموع توانهاي چهارم نخستين 13عدد اول به علاوه‌ي عدد يک ، عددي اول(6870733) است.


 

 


 

● 13  کوچکترين عدد اول Sextanاست اين عدد برابر است با : 


 

(p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2


 

 


 

● اگر براي عدد اول pداشته باشيم:p-1)!="-1   " mod p^2 )    آن عدد، عدد ويلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)


 

 


 

● (13+1)13-13^(13+1) عددي اول است.


 

 


 

● بد يمن بودن روز جممعه ايي که 13امين  روز ماه باشد يکي از خرافات رايج در جوامع است.


 

 


 

●13کوچکترين عدد اولي است که به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شکل 4n+3نيست.


 

 


 

●به طور طعنه آميز گفته مي شود که : 13 ، 15 امين عدد خوشبختي است.


 

 


 

●13بزرگترين عدد اول فبوناچي است که(13)Fاول است.


 

 


 

●13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثي ساخته مي‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ...  اعداد مثلثي هستند.)


 

 


 

● مجموع نخستين 13 عدد اول 238که مجموع ارقامش 13 است


 

 


 

● .به طور طبيعي هر سال 12 ماه دارد اما در حقيقت 13 ماه داريم تعجب نکنيد ماه آسمان را فراموش کرديد با دوازده ماه سال 13 مي شود.


 

 


 

● 13="2^3+1^3+0^3  


 

 


 

●  کوچکترين عدد اولي است که به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمايش داده مي‌شود و همچنين کوچترين عدد اولي است که به صورت مجموع دو عدد مرکب (4+9 ) نوشته مي‌شود.


 

 


 

● 13بزرگترين عدد اول مينيمال در پاي 3 است. 


 

 


 

● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه کنيد که تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)


 

 


 

● 13="3+7+3(توجه" کنيد که3^13="(7+3)+7^3)


 

 


 

● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10عدد" اول است که بزرگترين عدد اول نا تيتانيک (Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولي هستند که تعداد ارقام آن بيشتر از 1000 است.)


 

 


 

● 13-13^2عدد اول است.


 

 


 

● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13  دو عدد پانزده رقمي اول هستند.


 

 


 

● 13جوابي براي معادله‌ي ديوفانتوسي (Diophantine Equation)  z^2="x^3-y^3" است. يعني؛ 3^7-3^8="2^13


 

 


 

● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددي اول است که شامل 13بار ترکيباتي از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.


 

 


 

● ماموريت قمر" آپولو 13" در مسير ماه بي نتيجه ماند علت انفجار در قسمتي از سفينه بود . نکته جالب اين است که اين قمر در ساعت 13:13  پرتاب شده بود  و اين اتفاق در 13 اوريل شکل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)


 

 


 

● 13امين عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امين عدد لوکاس (Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوکاس اعدادي هستند که به نام رياضيدان فرانسوي     EdouardLucasنامگذاري شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارند اين دنباله به صورت ذيل ساخته مي شود که جمله اول 1 و دومين جمله 3 جمله هاي بعدي از مجموع دو جمله قبلي ساخته مي شود مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم يعني 1+3 است.


 

 


 

● (13="(!3*!1)+(!3+!1)13" و 31تنها اعداد مرسن Emirp   شناخته شده هستد. 


 

 


 

● 13کوچکترين عدد اولي است که به شکل p^2+pq+p   نوشته مي‌شود.


 

 


 

● مع ((1+13^13)^13) يک عدد Brilliantاست. ( به اعدادي Brilliantگويند که دو فاکتور اول با طول يکسان دارند.)

نظر یادتون نره


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://downloadgame.blogfa.com/post/45
  • کلمات کلیدی: مجموع ,اعداد ,اولي ,عددي ,مي‌شود ,ارقام ,صورت مجموع ,مجموع مربعات ,نوشته مي‌شود ,توجه کنيد ,تعداد ارقام ,تنها اعداد شناخته
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها